Anmeldelse i Vårt Land 10.02.04
Av Olav Solvang

"Den fortapte datter"

Musikalen Såret fugl handler om Maria som, etter å ha blitt sammen med lederen i en tvilsom gjeng, opplever livet som en vond drøm. Gjennom 15 sanger skildres kampen hennes for å komme på fote igjen, med hjelp av noen venner og voksne som bryr seg. Musikalen er skrevet av Ragnar Tesdal, Michael John Smith og Kristin Voll Tesdal.

Ideen er god, alle artistene dyktige, og låtmaterialet rett og slett ikke dårlig. Musikken bygger fint opp under nerven i historien; en slags moderne versjon av den fortapte sønn. Solistene Mari Voll Tesdal og Trond Granlund utmerker seg spesielt.

Slike musikaler er flott tilbud til kor og konfirmantgrupper som vil lage en egen oppsetning med sangere, musikere og kanskje også dansere og skuespillere. For publikum kan det også bli en hyggelig og lærerrik opplevelse.